Zprostředkování komunikace se státní správou a samosprávou

Pomůžeme Vám s komunikací s orgány státní správy a samosprávy v oblastech jakými jsou například: územní řízení, stavební povolení, EIA, zařazení Vašeho projektu do IPRM, Informační servis pro investory (vhodnost lokality, průmyslové zóny, infrastruktura, majetkoprávní vztahy).