Výběrové řízení

Naši činnost v průběhu výběrového řízení lze charakterizovat jako:

expertní poradenství – na základě našich zkušeností a v souladu s Vašimi požadavky nastavíme podmínky výběrového řízení tak, aby vedlo ve výběru té nejvhodnější nabídky.
organizační a metodické poradenství – zajistíme, aby jednotlivé etapy výběrového řízení na sebe plynule navazovaly. U těch úkonů, které zůstávají v gesci zadavatele (hodnocení nabídek) poskytujeme metodické poradenství.
administrativní činnosti – zahrnuje sepsání jak zadávací dokumentace, tak veškerých zpráv, oznámení a rozhodnutí, tedy veškerou administrativu související s výběrovým řízením.

Proces výběrového řízení pak zahrnuje zejména:

 • Zajištění uveřejnění zakázky,vše v souladu s platnou právní legislativou
  a metodikou,
 • doporučení vhodných kvalifikačních předpokladů,
 • doporučení vhodného hodnotícího kritéria a případně i dílčích hodnotících kritérií,
 • zpracování návrhu zadávací dokumentace a následné úpravy zadávací dokumentace na základě konzultací se zadavatelem,
 • zajištění předání či rozeslání zadávací dokumentace zadavatelem určeným dodavatelům a dalším zájemcům o zakázku na základě jejich žádosti,
 • zpracování odpovědí (ve spolupráci se zadavatelem) na případné dotazy
  k zadávací dokumentaci a zajištění jejich rozeslání,
 • přijímaní obálek s nabídkami,
 • poradenství při kontrole formálních náležitostí podaných nabídek,
 • organizační a metodické poradenství při posouzení a hodnocení nabídek,
 • zpracování veškerých potřebných zpráv/protokolů (ve spolupráci se zadavatelem),
 • rozeslání oznámení o výsledku výběrového řízení.