Projektová dokumentace

Ve většině případů bývá povinnou přílohou žádosti projektová dokumentace. Po identifikaci Vašeho investičního záměru zajistíme odborné vypracování projektové dokumentace jako prvního pilíře pro úspěšnou žádost o grant z EU.